VOKK

Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 550 kinderen tot achttien jaar kanker vastgesteld. Ruim 75% van hen geneest na een vaak lange en zware behandeling met chemotherapie, bestraling en/of chirurgie. Helaas overlijdt elk jaar bijna een kwart. Veel kinderen houden aan de ziekte of behandeling blijvende schade over.

Kanker brengt angst en onzekerheid met zich mee, voor kind en gezin. Niet alleen tijdens de behandeling, maar ook daarna. En als een kind overlijdt, grijpt dat diep in op het leven van zijn ouders en brussen. Dan is het fijn om steun en informatie te krijgen en ervaringen met anderen te delen. Dat kan bij de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK).

Wij werken aan de beste zorg, nazorg en begeleiding voor kinderen met kanker en hun gezin in alle fasen. Door het delen van ervaringen mogelijk te maken, door informatie, belangenbehartiging, individuele dienstverlening en kwaliteitstoetsing. Maar ook door het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten om kinderen en gezinnen te steunen, zoals de KanjerKetting.

Met elkaar én met zorgverleners proberen we de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van kinderen en hun gezin te verbeteren. De VOKK is mede-initiatiefnemer van het Prinses Màxima Centrum voor Kinderoncologie.